बादलु रानी (बालकविता) - ललिता ‘दोषी’ Children Poem by Lalita Doshi

clouds-poem-by lalita doshi

सरसर–सरसर उड्छौ साथी 

कहिले तलतल कहिलेमाथि

कहिले  बन्छौ माछा, गोही

कहिले गर्छौ गडगड रोइ

 

कहिले  छेक्छौ चन्द्रसूर्य

धर्ती पार्छौ घोर अँध्यारो

कहिले हिँड्छौ सुस्तसुस्त

कहिले हिँड्छौ चाडोचाडो 

                                    

कहिले सेतो, कहिले कालो 

कहिले देख्छु  जालोजालो

सिमसिम पानी तिमी नै पार्छौ 

सेतो असिना तिमी नै झार्छौ 

 

झरझर पानी बनी झरत

सुक्खा बोटहरूमा परत 

 सबैले भन्छन् बादलु रानी 

सधैँ हिँड्ने छ तिम्रो बानी ।

Literature: 
Language: