वर्षा आयो Children's Poem by दैवज्ञराज न्यौपाने

daibgya-neupane-2021

सिमल रुखको भुवा जस्तै

फुसफुस उड्ने रुवा जस्तै

बादल आई बादल छाई

जून तारा छिप्न लगाई

वर्षा आयो अब वर्षा आयो

हेर नभमा बादल छायो

 

सागरु जस्तै गाजलु जस्तै

भूईं तिर निहुरी इन्द्रेनी जस्तै

वरपर हरिया झार पलाई

वर्षा आयो अब वर्षा आयो

घाम पानी बादल छायो

 

झिल्मिल बिजुली झिल्मिल झिल्

झर्झर पानी टप टप टप्

दर्कनलाई सिर्जनलाई

सिंसिम मसिनो स्वर बजाई

दिनले रसिलो बादल पायो

 

घुम्ने जग यो घुम्दछ जाली

सुख दुःख हुन्छन् मानिसमाथि

भावुकलाई पौड्नलाई

सृष्टि नौलो जीवनलाई

वर्षा आयो अब वर्षा आयो

वन वन सबमा बादल छायो

Literature: 
Language: