जेठ र साउन Children's Poem by भरतराज पन्त

bharatraj-pant

मैन्हा जेठ थियो प्रचण्ड रविको ज्वाला बलेको थियो

खस्थ्यो तर्र निदारबाट पसिना निष्पन्द हावा थियो

गुड्दा मोटर हुर्रिदै सडकमा धूलो उडेको थियो

माछाझैँ जलहीन भै पथिकको आङै सुकेको थियो

 

मैन्हा श्रावणको थियो झरझरी पानी परेको थियो

कालो बादलमा झिलिक्क बिजुली चम्कीरहेको थियो

बाटो खूब हिलो खाडल भरी पानी जमेको थियो

माग्ने एक कराउँथ्यो सडकमा गर्ने दया को थियो

                              (शार्दूलविक्रीडित छन्द)

Literature: 
Language: