पहिला गुरु Poem by Urmila Pant Pandey

बाबा आमा नै तिम्रा पहिला गुरु हुन्

ड्ला पड्ला भनी चिन्तित भएका

सरी हुर्काउँ, बढाउँ र पढाउँ भनी

लात्ताले तिमीले नजानेर उनलाई हाने पनि

श्वर हुन् साना नानी भन्दै खुशी पनि

नीहरु भदिन्छन् तिमीहरुको बालापनमा

छुतो नहोस् बाबाआमालाई तिम्रो जन्ममा

देऊ सुख र शान्ति सके जति मनमा उनको

द्भाव राखी सेवा गर, आमा, बुवा र देशको ।।

Literature: 
Language: