स्तनपान शिशुको पहिलो खोप हो

समाचार

स्तनपान शिशुको पहिलो खोप होः

यसले सधैंको लागि तपाईंको शिशुको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउँछ,

मस्तिष्कको विकास  गर्छ र आत्मविश्वास बढाउन प्रोत्साहन गर्छ।

– UNICEF Nepal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *