भँगेरो र भँगेरी

कविता साहित्य

– माधवप्रसाद घिमिरे

कुरा गर्छन् कसरी

भँगेरो र भँगेरी

चुरचुर गर्छ भँगेरो

चिरचिर गर्छे भँगेरी । १ ।

चारा चर्न हुन्न है

यता उता नहेरी

यौटा आँखो तँ हेरी

अर्को आँखो म हेरी । २ ।

टाप्पटिप्प कनिका

टिपिहालौँ नटेरी

चुर्र गर्छु म फेरि

भुर्र उड्नू तँ फेरि । ३ ।

जिल्ल पर्छ बिरालो

हिस्स, पर्छ बोहोरी

कत्ति बाठो भँगेरो

कत्ति बाठी भँगेरी । ४ ।

                     (सवाई छन्द)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *