घोडाको आवाज (हाँसाैँ र हँसाऔँ )

एउटा पागल किताब बोकेर एउटा डाक्टरलाई दिन गएछ।
पागल : डाक्टर साहेब लिनुस् यो उपहार ।
डाक्टर : यो के हो ?
पागल : यो मैले लेखेको ५०० पेजको किताब हो !
डाक्टर : ५०० पेजमा के लेख्याै त्यस्तो ?

CONTINUE READING