निम्न सेवाका लागि केटाकेटी मिडिया, काठमाडौँलाई सम्झनुहोस्

अडियो / भिडियो समाचार

निम्न सेवाहरुका लागि केटाकेटी मिडिया, कालोपुल, सिफलचौर, काठमाडौँलाई सम्झनुहोस्।

सम्पर्क: ९८४१४७७५१५

इमेल: ketaketimedia@gmail.com

१. वेबसाइट डिजाइन

२. आफ्नो व्यवसायको सोसल मिडिया प्रमोसन ।

३. अनुवाद र भाषा सम्पादन (नेपाली, अंग्रेजी, नेपाल भाषा, तामाङ, थारु आदि)

४. बालपुस्तकका लागि चित्रकला, कभर तथा लोगो डिजाइन

५. स्तरीय बालसाहित्य पुस्तक सेट (३३ किताब)

६. नेपाली, अंग्रेजी लगायत सबै भाषाको किताब टाइप र डिजाइन

७. लेखन तालिमहरु, पत्रकारिताका तालिमहरु, सिर्जनात्मक सिपमूलक तालिमहरु (आर्ट, हस्तलेखन, छन्दलेखन आदि)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *