‘तपाईं’ र ‘नमस्ते’ को जादु

विद्यालय कस्तो हुनुपर्छ ? विद्यालयको वातावरण कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा थुप्रै मतहरु छन् । ती मध्ये धेरै विचारहरु विद्यालयलाई माया गर्ने तपाईंहरुले पक्कै पढ्नुभएकै होला ।
विद्यालयलाई कसरी बालबालिका मैत्री बनाउन सकिन्छ ? वास्तवमा विद्यालयलाई विद्यालय जस्तै नै कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा म फिल्डमा नि खटेर काम गरेको मान्छे हुँ ।

CONTINUE READING