बिन्दुको चित्रकला

चित्रकला मेरो आवाज

यस पटक भक्तपुरको ख्वप्रिङ इङलिस एकेडेमीका छात्र बिन्दु लाखेमारुले बनाउनुभएको चित्रकला प्रस्तुत गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *