भँगेरो र भँगेरी – माधवप्रसाद घिमिरे

गीत साहित्य

कुरा गर्छन् कसरी

भँगेरो र भँगेरी

चुरचुर गर्छ भँगेरो

चिरचिर गर्छे भँगेरी । १ ।

      चारा चर्न हुन्न है

       यता उता नहेरी

       यौटा आँखो तँ हेरी

        अर्को आँखो म हेरी । २ ।

टाप्पटिप्प कनिका

टिपिहालौँ नटेरी

चुर्र गर्छु म फेरि

भुर्र उड्नू तँ फेरि । ३ ।

        जिल्ल पर्छ बिरालो

        हिस्स, पर्छ बोहोरी

        कत्ति बाठो भँगेरो

        कत्ति बाठी भँगेरी । ४ ।

                           (सवाई छन्द)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *